Functional ability and physical activity in children and young adults after limb-salvage or ablative surgery for lower extremity bone tumors

W. Peter Bekkering, Theodora P.M. Vliet Vlieland, Hendrik M. Koopman, Gerard R. Schaap, H. W.Bart Schreuder, Auke Beishuizen, Paul C. Jutte, Peter M. Hoogerbrugge, Jacob K. Anninga, Rob G.H.H. Nelissen, Antonie H.M. Taminiau

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

37 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Functional ability and physical activity in children and young adults after limb-salvage or ablative surgery for lower extremity bone tumors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen