Functional analysis of a novel DNA polymorphism of a tandem repeated sequence in the asparagine synthetase gene in acute lymphoblastic leukemia cells

Tadayuki Akagi, Dong Yin, Norihiko Kawamata, Claus R Bartram, Wolf-K Hofmann, Jee Hoon Song, Carl W Miller, Monique L den Boer, H Phillip Koeffler

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

12 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Functional analysis of a novel DNA polymorphism of a tandem repeated sequence in the asparagine synthetase gene in acute lymphoblastic leukemia cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen