Functional characterization of novel NR5A1 variants reveals multiple complex roles in disorders of sex development

Gorjana Robevska, Jocelyn A. van den Bergen, Thomas Ohnesorg, Stefanie Eggers, Chloe Hanna, Remko Hersmus, Elizabeth M. Thompson, Anne Baxendale, Charles F. Verge, Antony R. Lafferty, Nanis S. Marzuki, Ardy Santosa, Nurin A. Listyasari, Stefan Riedl, Garry Warne, Leendert Looijenga, Sultana Faradz, Katie L. Ayers, Andrew H. Sinclair

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

32 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Functional characterization of novel NR5A1 variants reveals multiple complex roles in disorders of sex development'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen