Functionele buikklachten bij kinderen: De rol van de buikoverzichtsfoto en de colonpassagetijdmeting

Martijn V. Verhagen, Ilan J.N. Koppen, Merit M. Tabbers, Marc A. Benninga, Rick R. Van Rijn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Samenvatting

Functional constipation and functional non-retentive faecal incontinence are common problems in childhood; these functional defaecation disorders are diagnosed according to the Rome IV criteria. Here we describe the role of an abdominal X-ray in diagnosing functional defaecation disorders, and address the limited additional value of a plain abdominal X-ray. In limited cases it may be helpful to determine colonic transit time using an abdominal X-ray to differentiate between functional constipation and functional non-retentive faecal incontinence. The diagnostic value of abdominal X-rays in children with functional abdominal pain will be discussed. The aims of this article are to explore ways of reducing unnecessary use of abdominal X-rays and reducing unnecessary radiation exposure in children with functional defaecation disorders and functional abdominal pain.

Vertaalde titel van de bijdrageFunctional abdominal symptoms in children: The role of the abdominal X-ray and measurement of colon transit time
Originele taal-2Nederlands
ArtikelnummerD1428
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume161
Nummer van het tijdschrift34
StatusGepubliceerd - 2017
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Functionele buikklachten bij kinderen: De rol van de buikoverzichtsfoto en de colonpassagetijdmeting'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit