Future perspectives on minimizing bone density reduction in pediatric acute lymphoblastic leukemia

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditoriaal

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)469-471
Aantal pagina's3
TijdschriftPersonalized Medicine
Volume7
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - sep. 2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit