Gene expression variation between mouse inbred strains

Rolf Turk, Peter A.C. 't Hoen, Ellen Sterrenburg, Renée X. de Menezes, Emile J. de Meijer, Judith M. Boer, Gert Jan B. van Ommen, Johan T. den Dunnen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

23 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Gene expression variation between mouse inbred strains'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology