Gene Networks Underlying Convergent and Pleiotropic Phenotypes in a Large and Systematically-Phenotyped Cohort with Heterogeneous Developmental Disorders

Tallulah Andrews, Stephen Meader, Anneke Vulto-van Silfhout, Avigail Taylor, Julia Steinberg, Jayne Hehir-Kwa, Rolph Pfundt, Nicole de Leeuw, Bert B.A. de Vries, Caleb Webber

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

13 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Gene Networks Underlying Convergent and Pleiotropic Phenotypes in a Large and Systematically-Phenotyped Cohort with Heterogeneous Developmental Disorders'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen

Landbouw en Biologie