Genetic and metabolic determinants of methotrexate-induced mucositis in pediatric acute lymphoblastic leukemia

M A H den Hoed, E Lopez-Lopez, M L te Winkel, W Tissing, J D E de Rooij, A Gutierrez-Camino, A Garcia-Orad, E den Boer, R Pieters, S M F Pluijm, R de Jonge, M M van den Heuvel-Eibrink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

47 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Genetic and metabolic determinants of methotrexate-induced mucositis in pediatric acute lymphoblastic leukemia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen