Genetic basis of transcriptome differences between the founder strains of the rat HXB/BXH recombinant inbred panel

Marieke Simonis, Santosh S Atanur, Sam Linsen, Victor Guryev, Frans-Paul Ruzius, Laurence Game, Nico Lansu, Ewart de Bruijn, Sebastiaan van Heesch, Steven J M Jones, Michal Pravenec, Tim J Aitman, Edwin Cuppen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

25 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Genetic basis of transcriptome differences between the founder strains of the rat HXB/BXH recombinant inbred panel'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen