Genetic Biomarkers to Identify the Risk of Osteonecrosis in Children with Acute Lymphoblastic Leukemia

Marissa A.H. den Hoed, Saskia M.F. Pluijm, André G. Uitterlinden, Rob Pieters, Marry M. van den Heuvel-Eibrink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Genetic Biomarkers to Identify the Risk of Osteonecrosis in Children with Acute Lymphoblastic Leukemia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Keyphrases