Genetic Cancer Susceptibility in Adolescents and Adults 25 Years or Younger With Colorectal Cancer

Aya-Crc Study Group

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)969-974.e6
TijdschriftGastroenterology
Volume162
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - mrt. 2022

Citeer dit