Genetic defects in PRC2 components other than EZH2 are not common in myeloid malignancies

Leonie I Kroeze, Gorica Nikoloski, Pedro da Silva-Coelho, Patricia van Hoogen, Ellen Stevens-Linders, Roland P Kuiper, Susanne Schnittger, Torsten Haferlach, Heike L Pahl, Bert A van der Reijden, Joop H Jansen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

14 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1318-9
Aantal pagina's2
TijdschriftBlood
Volume119
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2 feb. 2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit