Genetic susceptibility to respiratory syncytial virus bronchiolitis in preterm children is associated with airway remodeling genes and innate immune genes

Christine L.E. Siezen, Louis Bont, Hennie M. Hodemaekers, Marieke J. Ermers, Gerda Doornbos, Ruben Vant Slot, Ciska Wijmenga, Hans C.Van Houwelingen, Jan L.L. Kimpen, Tjeerd G. Kimman, Barbara Hoebee, Riny Janssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

60 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Prematurity is a risk factor for severe respiratory syncytial virus bronchiolitis. We show that genetic factors in innate immune genes (IFNA13, IFNAR2, STAT2, IL27, NFKBIA, C3, IL1RN, TLR5), in innate and adaptive immunity (IFNG), and in airway remodeling genes (ADAM33 and TGFBR1), affect disease susceptibility to a different extent in preterm children, born with underdeveloped lungs, than in term children.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)333-335
Aantal pagina's3
TijdschriftPediatric Infectious Disease Journal
Volume28
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - apr. 2009
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Genetic susceptibility to respiratory syncytial virus bronchiolitis in preterm children is associated with airway remodeling genes and innate immune genes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit