Genetic variation in the KIF1B locus influences susceptibility to multiple sclerosis

Yurii S. Aulchenko, Ilse A. Hoppenbrouwers, Sreeram V. Ramagopalan, Linda Broer, Naghmeh Jafari, Jan Hillert, Jenny Link, Wangko Lundström, Eva Greiner, A. Dessa Sadovnick, Dirk Goossens, Christine Van Broeckhoven, Jurgen Del-Favero, George C. Ebers, Ben A. Oostra, Cornelia M. Van Duijn, Rogier Q. Hintzen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

157 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The few loci associated with multiple sclerosis (MS) are all related to immune function. We report a GWA study identifying a new locus replicated in 2,679 cases and 3,125 controls. An rs10492972[C] variant located in the KIF1B gene was associated with MS with an odds ratio of 1.35 (P = 2.5 × 10 -10). KIF1B is a neuronally expressed gene plausibly implicated in the irreversible axonal loss characterizing MS in the long term.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1402-1403
Aantal pagina's2
TijdschriftNature Genetics
Volume40
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - dec. 2008
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Genetic variation in the KIF1B locus influences susceptibility to multiple sclerosis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit