Genome Integrity in Aging: Human Syndromes, Mouse Models, and Therapeutic Options

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

80 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Genome Integrity in Aging: Human Syndromes, Mouse Models, and Therapeutic Options'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen