Genome maintenance mechanisms are critical for preventing cancer as well as other aging-associated diseases

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

63 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)460-462
Aantal pagina's3
TijdschriftMechanisms of Ageing and Development
Volume128
Nummer van het tijdschrift7-8
DOI's
StatusGepubliceerd - jul. 2007
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit