Genome stability, progressive kidney failure and aging

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

24 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Two new studies report mutations in FAN1 and three other genome-stability genes that tie the DNA damage response to progressive kidney failure and the dysfunction of several other organs. These findings provide clues to the underlying causes of tissue decline and may add a series of genes to the growing list of genome maintenance factors that protect against premature aging.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)836-838
Aantal pagina's3
TijdschriftNature Genetics
Volume44
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - aug. 2012
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Genome stability, progressive kidney failure and aging'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit