Genome stability, progressive kidney failure and aging

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

24 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Genome stability, progressive kidney failure and aging'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen