Genome-wide analysis of differential transcriptional and epigenetic variability across human immune cell types

BLUEPRINT Consortium

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

77 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Genome-wide analysis of differential transcriptional and epigenetic variability across human immune cell types'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw en Biologie

Medicijnen en Levenswetenschappen

Aarde en milieuwetenschappen