Genome-wide analysis of genetic alterations in testicular primary seminoma using high resolution single nucleotide polymorphism arrays

Cynthia LeBron, Prodipto Pal, Mariana Brait, Santanu Dasgupta, Rafael Guerrero-Preston, Leendert H J Looijenga, Jeanne Kowalski, George Netto, Mohammad O Hoque

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

24 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Genome-wide analysis of genetic alterations in testicular primary seminoma using high resolution single nucleotide polymorphism arrays'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen