Genome-wide association studies identify 137 genetic loci for DNA methylation biomarkers of aging

The Genetics of DNA Methylation Consortium, NHLBI Trans-Omics for Precision Medicine (TOPMed) Consortium

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

79 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Genome-wide association studies identify 137 genetic loci for DNA methylation biomarkers of aging'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology