Genome-wide off-rates reveal how DNA binding dynamics shape transcription factor function

Wim J. de Jonge, Mariël Brok, Philip Lijnzaad, Patrick Kemmeren, Frank C.P. Holstege

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Genome-wide off-rates reveal how DNA binding dynamics shape transcription factor function'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Immunology and Microbiology