Genome-wide SNP detection in the great tit Parus major using high throughput sequencing

Nikkie E.M. Van Bers, Kees Van Oers, Hindrik H.D. Kerstens, Bert W. Dibbits, Richard P.M.A. Crooijmans, Marcel E. Visser, Martien A.M. Groenen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

73 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Genome-wide SNP detection in the great tit Parus major using high throughput sequencing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Landbouw en Biologie

Aarde en milieuwetenschappen