Genomewide meta-analysis identifies loci associated with IGF-I and IGFBP-3 levels with impact on age-related traits

Body Composition Genetics Consortium, CHARGE Longevity Working Group

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

71 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Genomewide meta-analysis identifies loci associated with IGF-I and IGFBP-3 levels with impact on age-related traits'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology