Genomic, Pathway Network, and Immunologic Features Distinguishing Squamous Carcinomas

The Cancer Genome Atlas Research Network

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

219 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Genomic, Pathway Network, and Immunologic Features Distinguishing Squamous Carcinomas'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Keyphrases