Genomic profiling by DNA amplification of laser capture microdissected tissues and array CGH.

Joana Cardoso, Lia Molenaar, Renée X. de Menezes, Carla Rosenberg, Hans Morreau, Gabriela Möslein, Riccardo Fodde, Judith M. Boer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

42 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Genomic profiling by DNA amplification of laser capture microdissected tissues and array CGH.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen