Genotype-phenotype correlation in cases of juvenile myelomonocytic leukemia with clonal RAS mutations [5]

Christian Flotho, Christian P. Kratz, Eva Bergsträsser, Henrik Hasle, Jan Starý, Monika Trebo, Marry M. Van Den Heuvel-Eibrink, Dorota Wójcik, Marco Zecca, Franco Locatelli, Charlotte M. Niemeyer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

56 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)966-967
Aantal pagina's2
TijdschriftBlood
Volume111
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 15 jan. 2008
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit