Germ cell neoplasia in situ (GCNIS): evolution of the current nomenclature for testicular pre-invasive germ cell malignancy

Daniel M Berney, Leendert H J Looijenga, Muhammad Idrees, J Wolter Oosterhuis, Ewa Rajpert-De Meyts, Thomas M Ulbright, Niels E Skakkebaek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Germ cell neoplasia in situ (GCNIS): evolution of the current nomenclature for testicular pre-invasive germ cell malignancy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen