Germline epigenetic silencing of the tumor suppressor gene PTPRJ in early-onset familial colorectal cancer

Ramprasath Venkatachalam, Marjolijn J L Ligtenberg, Nicoline Hoogerbrugge, Hans K Schackert, Heike Görgens, Marc-Manuel Hahn, Eveline J Kamping, Lilian Vreede, Eveline Hoenselaar, Erica van der Looij, Monique Goossens, Mike Churchman, Luis Carvajal-Carmona, Ian P M Tomlinson, Diederik R H de Bruijn, Ad Geurts Van Kessel, Roland P Kuiper

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

41 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2221-4
Aantal pagina's4
TijdschriftGastroenterology
Volume139
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - dec. 2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit