Giving APCmin tumours a SPARC

Alex Gregorieff, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftKort overzichtpeer review

Samenvatting

A new study identifies the extracellular matrix (ECM) component, SPARC (secreted protein acidic, rich in cysteine), as a critical determinant of tumour burden in the APCmin/+ model of intestinal cancer.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1341-1343
Aantal pagina's3
TijdschriftGut
Volume56
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - okt. 2007
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Giving APCmin tumours a SPARC'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit