Glioblastoma, 47XXY/45,X mosaicism, and hyperpigmented skin lesions

Francisco Bautista, Victoria Fioravantti, Carmen Hernández, Inmaculada de Prada, Miguel Ángel López-Pino, Manuel Ramírez, Luis Madero, Lucas Moreno

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e27299
TijdschriftPediatric blood & cancer
Volume65
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - okt. 2018
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit