Glioma progression is shaped by genetic evolution and microenvironment interactions

The GLASS Consortium

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

31 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Glioma progression is shaped by genetic evolution and microenvironment interactions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen