Global, regional, and national disease burden estimates of acute lower respiratory infections due to respiratory syncytial virus in young children in 2015: a systematic review and modelling study

for, RSV Global Epidemiology Network

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

1152 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Global, regional, and national disease burden estimates of acute lower respiratory infections due to respiratory syncytial virus in young children in 2015: a systematic review and modelling study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen