Glucocorticoid resistance in childhood leukemia

G. J.L. Kaspers, R. Pieters, E. Klumper, F. C. De Waal, A. J.P. Veerman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

88 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Glucocorticoid resistance in childhood leukemia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen