Glycolipids of human primary testicular germ cell tumours

R. A. Olie, B. Fenderson, K. Daley, J. W. Oosterhuis, J. Murphy, L. H.J. Looijenga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Glycolipids of human primary testicular germ cell tumours'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen