Golf performance enhancement and real-life neurofeedback training using personalized event-locked EEG profiles

Martijn Arns, Michiel Kleinnijenhuis, Kamran Fallahpour, Rien Breteler

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

20 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Golf performance enhancement and real-life neurofeedback training using personalized event-locked EEG profiles'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Sociale wetenschappen