Gonadal and extragonadal germ cell tumours in the United States, 1973-2007

A. Stang, B. Trabert, N. Wentzensen, M. B. Cook, C. Rusner, J. W. Oosterhuis, K. A. Mcglynn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

106 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Gonadal and extragonadal germ cell tumours in the United States, 1973-2007'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen