Gonadal function recovery in very long-term male survivors of childhood cancer

Wendy Van Dorp, Ivana M.M. Van Der Geest, Joop S.E. Laven, Wim C.J. Hop, Sebastian J.C.M.M. Neggers, Andrica C.H. De Vries, Rob Pieters, Marry M. Van Den Heuvel-Eibrink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

10 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Gonadal function recovery in very long-term male survivors of childhood cancer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry

Immunology and Microbiology

Neuroscience