Gonadal pathology and tumor risk in relation to clinical characteristics in patients with 45,X/46,XY mosaicism

Mosaicism Collaborative Group

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

129 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Gonadal pathology and tumor risk in relation to clinical characteristics in patients with 45,X/46,XY mosaicism'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen