Gonadal tumours and DSD

Leendert H J Looijenga, Remko Hersmus, Bertie H C G M de Leeuw, Hans Stoop, Martine Cools, J Wolter Oosterhuis, Stenvert L S Drop, Katja P Wolffenbuttel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

99 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Gonadal tumours and DSD'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen