Gradual increase in priming of human eosinophils during extravasation from peripheral blood to the airways in response to allergen challenge

Bart Luijk, Caroline A. Lindemans, Deon Kanters, Roos Van Der Heijde, Paul Bertics, Jan Willem J. Lammers, Mary Ellen Bates, Leo Koenderman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

45 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Gradual increase in priming of human eosinophils during extravasation from peripheral blood to the airways in response to allergen challenge'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Immunology and Microbiology