Guidelines for best practice: Imaging for age estimation in the living

Edel Doyle, Nicholas Márquez-Grant, Lisa Field, Trish Holmes, Owen J. Arthurs, Rick R. van Rijn, Lucina Hackman, Kathleen Kasper, Jim Lewis, Peter Loomis, Denise Elliott, Jeroen Kroll, Mark Viner, Soren Blau, Alison Brough, Stella Martín de las Heras, Pedro Manuel Garamendi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

25 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)38-49
Aantal pagina's12
TijdschriftJournal of Forensic Radiology and Imaging
Volume16
DOI's
StatusGepubliceerd - mrt. 2019
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit