Gwas and meta-analysis in aging/longevity

Linda Broer, Cornelia M. Van Duijn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

24 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)107-125
Aantal pagina's19
TijdschriftAdvances in Experimental Medicine and Biology
Volume847
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit