Gynecomastia after euthyroidism restoration in a patient with type 1 diabetes and Graves’ disease

Valeria Calcaterra, Edoardo Clerici, Valeria Ceolin, Corrado Regalbuto, Daniela Larizza

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

3 Citaten (Scopus)

Samenvatting

In patients with autoimmune disease, gynecomastia should not be considered as 1 of the first signs of hyperthyroidism, rather it is a breast pathology that can be present even when euthyroidism restoration is achieved. It is unknown whether the autoimmune nature of thyroid disorders or simply the hyperthyroidism effects breast changes.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1481-1484
Aantal pagina's4
TijdschriftClinical Case Reports
Volume6
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - aug. 2018
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Gynecomastia after euthyroidism restoration in a patient with type 1 diabetes and Graves’ disease'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit