Harnessing soft tissue sarcoma with low-dose pazopanib - A matter of blood levels

Stefanie L. Groenland, Daniela Katz, Alwin D.R. Huitema, Neeltje Steeghs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Harnessing soft tissue sarcoma with low-dose pazopanib - A matter of blood levels'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen