Harnessing the microbiome to restore immunotherapy response

Susan Bullman, Alexander Eggermont, Christopher D. Johnston, Laurence Zitvogel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1301-1304
Aantal pagina's4
TijdschriftNature Cancer
Volume2
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - dec. 2021

Citeer dit