HDAC inhibitors and immunotherapy; A double edged sword?

Michiel Kroesen, Paul R. Gielen, Ingrid C. Brok, Inna Armandari, Peter M. Hoogerbrugge, Gosse J. Adema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

136 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'HDAC inhibitors and immunotherapy; A double edged sword?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen