Health-care providers' perspectives on childhood cancer treatment in Manado, Indonesia

S. Mostert, S. Gunawan, J. A.P. Van Dongen, P. M. Van De Ven, M. N. Sitaresmi, E. E. Wolters, A. J.P. Veerman, M. Mantik, G. J.L. Kaspers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

14 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Health-care providers' perspectives on childhood cancer treatment in Manado, Indonesia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Sociale wetenschappen