Health problems in survivors of childhood cancer: The need for international collaboration in long-term follow-up care

Renée L. Mulder, Melissa M. Hudson, Roderick Skinner, Leontien C.M. Kremer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1667-1670
Aantal pagina's4
TijdschriftFuture oncology (London, England)
Volume9
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - nov. 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit