Health-related quality of life, anxiety, depression and distress of mothers and fathers of children on Home parenteral nutrition

Hedy A. van Oers, Lotte Haverman, Joanne F. Olieman, Esther G. Neelis, Cora F. Jonkers-Schuitema, Martha A. Grootenhuis, Merit M. Tabbers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

22 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Health-related quality of life, anxiety, depression and distress of mothers and fathers of children on Home parenteral nutrition'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen